Content #101 – Fundamentals

Khi nhắc đến việc làm content trong POD – chắc 90% anh em sẽ drop không thèm đọc tiếp, vì nghĩ nó chẳng liên quan gì đến mình ;)) POD thì cuối cùng cũng chỉ là làm design và chạy ads, chứ chẳng ai làm “content” cho POD cả. Đấy là hầu hết mọi người …

Read more