Daily Email 07/01/2023 – Retargeting (đúng cách)

Đây là nội dung được trích ra từ Email mình gửi hàng ngày cho Email List. Nếu bạn muốn hóng những Tip nho nhỏ như này mỗi ngày trong hành trình xây dựng e-Commerce Brand, thì… Hầu hết các “Funnel” mà mình biết – đều có một công thức chung. Kiểu, kéo Traffic thật rẻ …

Read more

Daily Email 29/12/2022 – Tài Sản

Đây là nội dung được trích ra từ Email mình gửi hàng ngày cho Email List. Nếu bạn muốn hóng những Tip nho nhỏ như này mỗi ngày trong hành trình xây dựng e-Commerce Brand, thì… Hôm qua mình có nhắc đến việc xây dựng một e-Commerce Brand thành một tài sản có giá trị …

Read more

Daily Email 28/11/2022 – e-Commerce Brand Ecosystem

Đây là nội dung được trích ra từ Email mình gửi hàng ngày cho Email List. Nếu bạn muốn hóng những Tip nho nhỏ như này mỗi ngày trong hành trình xây dựng e-Commerce Brand, thì… Theo bạn thì, để xây dựng một e-Commerce Brand, bạn cần xử lý những công việc gì? Để mình …

Read more

Daily Email 14/12/2022 – 1 Tip Đơn Giản Để Giảm Dispute

Đây là nội dung được trích ra từ Email mình gửi hàng ngày cho Email List. Nếu bạn muốn hóng những Tip nho nhỏ như này mỗi ngày trong hành trình xây dựng e-Commerce Brand, thì… “Dispute” luôn là một keyword ám ảnh rất nhiều người khi làm e-Commerce. Một (vài) cái Dispute của khách …

Read more