Facebook Ads 101 – Facebook Ads Reverse Funnel – Part 1

Đầu xuân năm mới, chúc anh em tiền vào như nước, Brand build con nào ăn con đấy, kiếm thêm ngoại tệ về cho tổ quốc :3 Hôm nay mình chia sẻ cho anh em Facebook Ads Funnel mà mình sử dụng cho dự án #Zero To #Hero – và cũng là Funnel mình đang …

Read more