Facebook Ads 101 – Facebook Ads Reverse Funnel – Part 2

Hế lô anh em. Năm mới của anh em thế nào? Bánh chưng bánh tét xong rồi thì quay lại làm việc thôi. 2023 hứa hẹn là một năm bùng nổ của Work-To-Earn mà :)) Tuần trước, mình đã nói về 3 mindset cần có trước khi áp dụng Facebook Ads Reverse Funnel – mình …

Read more

Facebook Ads 101 – Facebook Ads Reverse Funnel – Part 1

Đầu xuân năm mới, chúc anh em tiền vào như nước, Brand build con nào ăn con đấy, kiếm thêm ngoại tệ về cho tổ quốc :3 Hôm nay mình chia sẻ cho anh em Facebook Ads Funnel mà mình sử dụng cho dự án #Zero To #Hero – và cũng là Funnel mình đang …

Read more