Mentor

Mình thích nghề Mentor. Cảm giác giúp anh em từ những tấm chiếu mới tinh, grow lên cứng cáp trưởng thành là một cảm giác phê không gì tả được.Ngoài lý do cá nhân đó ra, thì cá nhân mình nghĩ Mentoring là một trong những kỹ năng khá quan trọng khi bạn muốn grow …

Read more

Battleground

Đợt vừa rồi có một thời gian mình bị thiếu lửa kinh khủng. Tức là kiểu mỗi sáng ngủ dậy, lên công ty mà không biết là hôm nay mình sẽ làm gì. Những việc mang tính dài hạn thì lại…lười, làm được tý là chán. Nói ra thì nghe sai sai, nhưng có khi …

Read more